Διοικητικό Συμβούλιο


Αγουράτσιος Χρήστος

Πρόεδρος

Τσίτας Κώστας

Αντιπρόεδρος

Γεωργαντζιά Δήμητρα

Γενική Γραμματέας

Μπατσή Άννα

Ταμίας

Χατζηαθανασίου Θωμάς

Μέλος

Παπαδόπουλος Γιώργος

Μέλος

Παπαϊωάννου Σάκης

Μέλος

Υπεύθυνοι Τμημάτων

Τζήκας Γεώργιος

Υπεύθυνος Επιχειρήσεων & Τμήματος Ορεινής Διάσωσης

Χατζηαθανασίου Θωμάς

Υπεύθυνος Τμήματος Αντιμετώπισης Καταστροφών

Αγουράτσιος Χρήστος
Τσίτας Κώστας

Υπεύθυνοι Τμήματος Πρώτων Βοηθειών

Καλλιανιώτης Στυλιανός

Υπεύθυνος Τμήματος Υγρού Στοιχείου

Αγουράτσιος Κωνσταντίνος

Υπεύθυνος Τμήματος Έρευνας και Τεχνολογίας